estratègies de comunicació  |      

IDIOMA

Idioma

Currency

B2C

Catàleg

El catàleg: eina amb múltiples funcions

El catàleg

Per a moltíssimes empreses, potser la majoria, el catàleg representa l’autèntica “pièce de resistance” dins del conjunt dels elements de comunicació. Efectivament, acostuma a suposar una inversió significativa, en termes de recursos econòmics, de temps i de talent, i alhora agrupa en si mateix diferents aspectes de l’activitat empresarial.

Trobem, per una banda, la imatge, el prestigi i la personalitat de l’empresa, tots conceptes transmesos a través de la consistència, presentació i acabat del catàleg, considerat sobretot com a “objecte”.

També trobem, per una altra banda, el desplegament de tota la gamma de productes/serveis - verdader nucli dur i raó de ser de qualsevol catàleg - amb característiques d’autèntica i imprescindible eina comercial.

I, finalment, hi és força present una funció comunicativa més àmplia, que busca una interacció amb els potencials consumidors, mitjançant l’estil, els textos, les imatges, a la recerca d’aquella complicitat tant desitjada i necessària, per construir una relació duradora entre l'empresa i el seu públic objectiu.


Imatge d’empresa

L'empresa es presenta a través del catàleg. Això és un fet de sentit comú. Perquè aquest document - com a eina de treball que és - serà sempre l’element més difós i consultat de tots els que l'empresa pot generar. Val la pena, doncs, dedicar-hi uns quants esforços, per calibrar amb la màxima precisió possible la imatge desitjada.

Hi ha alguns factors que cal tenir en compte, cap de forma absoluta, però tots alhora acaben conformant l’efecte final.

El “pes”, la consistència a la mà, el gruix del llom, una bona enquadernació... suggereixen una empresa amb les espatlles amples, robusta, amb profundidat d’oferta. Atenció, però, d’altra banda no es tracta de frivolitzar: no posarem pàgines de més perquè sí; el que farem és tenir-ho en compte, si aquest és un efecte que ens interessa.

El format... si és gran (tipus un DIN A4) queda institucional, potser una mica pompós. Va bé per ser consultat sobre un escriptori, i després desat al prestatge. Si és petit, sembla més fresc i àgil, es pot posar a la butxaca i endur-se’l a tot arreu.

Paper o web? Una decisió racional sempre dependrà de la correcta anàlisi del mercat, el producte i la competència, però “ambdós alhora” acostuma a ser el més convenient.

I, el més important, un bon projecte gràfic, que interpreti correctament la personalitat i els objectius de l'empresa, i que sigui capaç de presentar-la sota la llum més favorable.


Eina comercial

El nucli dur de cada catàleg, la seva verdadera raó de ser, és justament la seva vessant més comercial: la presentació dels productes i/o serveis per vendre.

Hi ha uns aspectes més racionals que cal tenir en compte a l’hora de generar un catàleg: aquesta massa d’informació, que, segons el cas, pot arribar a ser considerable, ha de ser intel·ligible per al potencial comprador. Per aconseguir aquest resultat s’ha de cuidar molt l'estructura lògica de la informació i la forma d’accedir-hi, mitjançant una subdivisió coherent i fàcil de consultar, en capítols, seccions i sub-seccions, si s’escauen.

Per altra banda, sempre és aconsellable proporcionar una informació exhaustiva de la unitat bàsica de producte o servei a comercialitzar, tant descriptiva, textual, com visual.

Alhora, recordem que l’objectiu és sempre la venda: doncs hi intervenen aspectes més subtils, de persuasió, més directament publicitaris, fins i tot elements de seducció, per despertar l’interés del públic objectiu i el desig de l’adquisició, al marge i en paral·lel a la necessitat racional. Clau en aquest aspecte són els elements que més es dirigeixen als sentits, que generen un cert encant visual, com la presentació gràfica i sobretot la qualitat de les imatges.


Canal de comunicació

Recordem que, sobretot per a la petita i mitjana empresa i encara més en el BtoB (“business to business”, empreses amb clients industrials), el catàleg és l’esforç comunicatiu fonamental. En absència de campanyes publicitàries massives, per aquí passa un flux de comunicació d’importància estratègica.

És important, doncs, desplegar al màxim la personalitat de l’empresa, la missió, els valors, la manera de fer: en una paraula, la verdadera “cultura” d’empresa. Tot això ha de trobar la seva plasmació física en l’objecte catàleg: i és aquí on conceptes com estil, disseny, direcció creativa, etc. acaben tenint tot el seu sentit.

L’esforç constant de personalització, d’individuació, de diferenciació acaba essent essencial en mercats altament competitius i sovint saturats, on el client es troba -moltes vegades- a la recerca d’una bona raó per escollir aquest proveïdor i no un altre.