avís legal


Informació de la seu electrònica o lloc web Magma.info

Magma.info (https://www.magma.info) és un domini d'FO2, SL (Magma) amb NIF B60745593, inscrita al registre mercantil de la província de Barcelona (Tom 27886, foli 83, full 127.065) i amb domicili al Passeig de la Pau, 20-22 de Berga, 08600, telèfon 93 821 41 41 i adreça magma@magma.info.


ACCÉS DELS USUARIS              

L'accés i/o ús del web de magma.info atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de les condicions d'accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals.

Els usuaris es comprometen a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal magma.info sota criteris de bona fe.

L'accés al portal és gratuït.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que els usuaris es registrin, aquest registre s'efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.


PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL              

Són titularitat de Magma i/o els seus col·laboradors els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal magma.info, que inclouen els continguts, textos, vídeos i elements gràfics, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web.

Qualsevol ús que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, es realitzarà seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i, en qualsevol cas, amb l'autorització de Magma.

Reserva de drets: Magma explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. Magma s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de Magma en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o notes de premsa amb fins comercials, sense la prèvia autorització expressa de Magma.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor dels usuaris, en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s'autoritza en cap cas:

  • Una extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a magma.info acord amb les disposicions vigents.

  • L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic. 

  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Magma, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.

  • Intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL              

Per a més informació sobre com tractem les dades personals, es pot consultar la nostra política de privacitat.


RESPONSABILITAT EN RELACIÓ AMB ELS CONTINGUTS              

Magma es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés al web, ja sigui temporal o definitivament, sense notificació prèvia.

Magma no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal magma.info. 


DRET D'EXCLUSIÓ             

Magma es reserva el dret a denegar o retirar l'accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals. 


SUBSCRIPCIONS             

La subscripció al newsletter de Magma que es faci a través d'aquest portal serà voluntària i suposarà l'acceptació de la política de privacitat i l'avís legal del web. Els usuaris podran revocar aquesta autorització a través del web o enviant un correu electrònic a magma@magma.info. 


GENERALITATS             

Magma perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Magma no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, de manera que no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d'índole tècnica. 


MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA             

Magma podrà modificar, en qualsevol moment, les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.  


LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ             

La relació entre Magma i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.