JOIES BEREBERS

fotografies elements exposats

Projecte:

Fotografies i postproducció de joies berbers per il·lustrar l'exposició, catàlegs, fulletons informatius, etc.

Sessió que es va caracteritzar per la dificultat de retratar elements d'art històrics i aconseguir transmetre, a través de les imatges, tot el seu potencial.

IEMED Institut Europeu de la Mediterrània.
Institució cultural.
Fotografia.