estratègies de comunicació  |      

IDIOMA

Idioma

Currency

B2C

WWW.ACEB.CAT

web corporativa

Projecte:

Es tracta d’un repte clàssic de website per a una associació (en aquest cas una de tan rellevant com l’ACEB), amb necessitat de processar de forma adient una gran quantitat d’informacions.

Es va optar per una estructura “portal”, amb un fort caràcter corporatiu, des d’un punt de vista visual. Això facilita un ampli desplegament dels serveis de l’associació i de les notícies, amb una especial cura en la presentació d’agendes i la calendarització, etc. Alhora, l’accés dels associats es regula mitjançant una “comunitat” virtual, on cadascú pot accedir i gestionar el propi espai fàcilment.

El control global del website es realitza gràcies al gestor de continguts incorporat al sistema, destacant especialment una potent eina de generació de newsletters i mailings. Visita la web fent click a www.aceb.cat

Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB).

Associació d’empresaris.

Web corporativa.